Blåbetong är en typ av gasbetong som är baserad på alunskiffer och förkortas ofta till just “blå lättbetong”. Detta byggmaterial har identifierats som den främsta källan till radon bland våra olika konstruktionsmaterial. En undersökning av gammastrålning från en vägg kan användas för att avgöra om den innehåller blåbetong.

Blåbetong innehåller radium, vilket sönderfaller och bildar radon. Förutom att avge radon, utsänder materialet också gammastrålning. Det var vanligt att använda detta material i konstruktioner såsom väggar och bjälklag mellan åren 1929 och 1975.

Förhöjda nivåer av radon kan utgöra en hälsorisk för både dig och din familj. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten beräknas cirka 500 personer varje år drabbas av lungcancer som orsakats av förhöjda halter av radon.

De flesta upptäcker att blåbetong kan orsaka höga nivåer av radon genom att göra en radonmätning. Efter att man har upptäckt höga radonhalter är det vanligt att man genomför en gammamätning för att undersöka om det kan bero på blåbetong.  Gammamätningen utförs genom att man använder en gammamätare och håller den mot väggen. Detta är en snabb och effektiv metod som ger omedelbara resultat och kan avgöra förekomsten av blåbetong och dess strålningsnivåer. Det är viktigt att alltid utföra en gammamätning om det finns misstankar om blåbetong eftersom det kan vara svårt att upptäcka dess närvaro med blotta ögat. När gammamätningen är klar kan man bestämma den bästa åtgärden för att minska eventuella hälsorisker.

Orsaken till namnet är blåbetongens särdrag, som ibland har en blåaktig nyans, men som ändå inte alltid kan identifieras på detta sätt. Om det finns höga nivåer av radon i ditt hem, kan det vara värt att undersöka vilka byggmaterial som användes vid konstruktionen, särskilt om huset byggdes före 1980-talet.

Det enda sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon i hus, flerbostadshus och på arbetsplatser är genom att genomföra en radonmätning.