Lunchtimmarna

Lunchtimmarna 
Den perfekta blandningen innan, under och efter din lunch.
Mer musik- mindre snack mellan kl 11:00 – 13:00